Wat is Klootschieten

De geschiedenis

Klootschieten is een oude volkssport die al eeuwenlang wordt beoefend, en niet alleen in Oost-Nederland. We weten dat in de zestiende eeuw de schout van Amsterdam het klootschieten verbood, omdat hij bang was dat de kloten de stadsmuur zouden beschadigen. Of dit de reden is dat het klootschieten voornamelijk in Gelderland, Overijssel en Twente wordt beoefend is ons niet bekend. Het aantal verenigingen neemt de laatste tijd snel toe. De verenigingen in Gelderland zijn aangesloten bij de Klootschieters Federatie IJsselstreek (KFIJ) of bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie (AKF). Op hun beurt maken deze Federaties deel uit van de Nederlandse Klootschieters Bond (NKB).

De teams

De teams bestaan in de regel uit 3-5 personen. Er wordt altijd met 2 teams tegelijk geschoten, waarbij de beide teams fungeren als elkaars jury.

Het doel

Het is de bedoeling om te trachten de afstand in zo min mogelijk worpen af te leggen.Wanneer een kloot de finish passeert, dan wordt het aantal meters geteld die verder dan de finish gegooid worden.

De kleding

Het is aan te raden om makkelijk zittende sportieve kleding aan te trekken, dus niet een lange jas, dit belemmert u bij het schieten van de kloot. Het is verstandig om sportschoenen of wandelschoenen te dragen.

Wat is een kloot ?

Een kloot is een houten of kunststoffen bal van minimaal  5 cm doorsnee, die driemaal is doorboord en waarvan de gaten met lood zijn opgevuld. Er is geen maximum gesteld aan gewicht en grootte. De gemiddelde kloot weegt ongeveer een halve kilo.

Hoe gaat klootschieten in zijn werk.

Klootschieten is niet geheel ongevaarlijk. Een schutter mag niet eerder schieten nadat hij dat heeft aangekondigd. Een kreet in de trand van “doar kumpe” (daar komt die aan) is voldoende. Alle spelers die dan vooruit zijn kijken naar de schutter die gaat schieten en kunnen dus goed volgen waar de kloot blijft zodat deze niet zoek raakt. Het is verder noodzakelijk goed op het verkeer te letten. Het verkeer heeft altijd voorrang en mag niet worden gehinderd. Er wordt geschoten op verharde binnenwegen waarop een parcours is uitgezet van 5 km. Er schieten twee teams tegen elkaar, die elk in de regel uit 4 personen bestaan. De eerste persoon van team A schiet de kloot vanaf de startstreep zover hij of zij kan over de weg vooruit. Hij gooit de kloot met of zonder aanloop, onderhands. Zijn teamgenoten zijn inmiddels vooruit. Dat wil zeggen, dat ze zich verspreid opstellen langs de kant van de weg, om de kloot in de gaten te houden en terug te vinden in de berm of de sloot. Wanneer de eerste van team A geschoten heeft, dan is de schutter van team B aan de beurt. Schiet de eerste schutter van team B verder dan die van team A, dan is de tweede schutter van team A aan de beurt. Deze moet weer voorbij de kloot van team B proberen te komen. Eenvoudig gezegd is de ploeg die achter ligt altijd als eerste aan de beurt. En zo moet je proberen in zo min mogelijk schoten het parcours zien af te leggen.